Władze Klubu UKS Huragan

Władze Klubu UKS Huragan

K a d e n c j a  2017 - 2020
Zarząd Klubu:
1. mgr Stanisław Szydło - Prezes
2. Grzegorz Kobuszewski - Wiceprezes
3. mgr inż. Aleksandra Brzózka - Sekretarz
4. Andrzej Perek - Skarbnik
5. mgr Paweł Madej


Komisja Rewizyjna:
1. mgr Aleksandra Fajfer Pieniążek - Przewodnicząca
2. Małgorzata Wais
3. Mateusz Trela


Członkowie wspierający:
mgr Marek Wiewórowski - Dyrektor ZSO nr 2 w Sosnowcu
mgr Iwana Szumilas - Kasińska - Wicedyrektor SP 6 w Sosnowcu

 
K a d e n c j a  2013 - 2016
Zarząd Klubu:
1. Wiesław Burzawa - Prezes 2013 -2015
    mgr Stanisław Szydło - Prezes 2016
2. Grzegorz Kobuszewski - Wiceprezes
3. mgr inż. Aleksandra Brzózka - Sekretarz
4. mgr Janusz Rykała - Skarbnik
5. mgr Paweł Madej


Komisja Rewizyjna:
1. Małgorzata Wais - Przewodnicząca
2. mgr Aleksandra Fajfer
3. inż. Jacek Rogoziński


Członkowie wspierający:
mgr Marek Wiewórowski - Dyrektor ZSO nr 2 w Sosnowcu
mgr Iwana Szumilas - Kasińska - Dyrektor Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu