Władze Klubu UKS Huragan 1997/2021

Władze Klubu UKS Huragan 1997/2021

K a d e n c j a  2017 - 2020
Zarząd Klubu:
1. mgr Stanisław Szydło - Prezes
2. Grzegorz Kobuszewski - Wiceprezes
3. mgr inż. Aleksandra Brzózka - Sekretarz
4. Andrzej Perek - Skarbnik
5. mgr Paweł Madej


Komisja Rewizyjna:
1. mgr Aleksandra Fajfer Pieniążek - Przewodnicząca
2. Małgorzata Wais
3. Mateusz Trela


Członkowie wspierający:
mgr Marek Wiewiórowski - Dyrektor ZSO nr 2 w Sosnowcu
mgr Iwana Szumilas - Kasińska - Wicedyrektor SP 6 w Sosnowcu

 
K a d e n c j a  2013 - 2016
Zarząd Klubu:
1. Wiesław Burzawa - Prezes 2013 -2015
2. mgr Stanisław Szydło - Prezes 2016 oraz 2013 - 2015 - Wiceprezes
3. Grzegorz Kobuszewski - Wiceprezes 2016 oraz 2013 - 2015 - Członek
4. mgr inż. Aleksandra Brzózka - Sekretarz
5. mgr Janusz Rykała - Skarbnik
6. mgr Paweł Madej - Członek


Komisja Rewizyjna:
1. Małgorzata Wais - Przewodnicząca
2. mgr Aleksandra Fajfer
3. inż. Jacek Rogoziński


Członkowie wspierający:
mgr Marek Wiewiórowski - Dyrektor ZSO nr 2 w Sosnowcu
mgr Iwana Szumilas - Kasińska - Dyrektor Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu

​​K a d e n c j a  2009 - 2013
Zarząd Klubu:
1. Wiesław Burzawa - Prezes
2. Grzegorz Kobuszewski - Wiceprezes
3. Janusz Rykała - Sekretarz
4. Stanisław Szydło - Członek
5. Andrzej Perek - Członek

K a d e n c j a  2005 - 2009
Zarząd Klubu:
1. Wiesław Burzawa - Prezes
2. Grzegorz Kobuszewski - Wiceprezes
3. Janusz Rykała - Sekretarz
4. Stanisław Szydło - Członek
5. Andrzej Perek - Członek

K a d e n c j a  2001 - 2005
Zarząd Klubu:
1. Aleksander Straszak - Prezes
2. Grzegorz Kobuszewski - Wiceprezes
3. Wiesław Burzawa - Sekretarz
4. Roman Kądziela - Członek
5. Henryk Całka - Członek
6. Janusz Rykała - Członek

K a d e n c j a  1997 - 2001
Zarząd Klubu:
1. Aleksander Straszak - Prezes
2. Roman Kądziela - Wiceprezes
3. Henryk Całka - Wiceprezes
4. Wiesław Burzawa - Sekretarz

Lista 17 założycieli klubu 14.01.1997
Henryk Całka, Roman Kądziela, Marek Wiewiórowski, Aleksander Straszak, Wiesław Burzawa, Krzysztof Jędrosz, Daniel Wierzbicki, Tomasz Myga, Elżbieta Stodółkiewicz, Renata Rogalska, Katarzyna Kućmierz, Renata Ciesielska, Renata Ziembińska, Renata Misiek, Sztelma Marzena, Bożena Burzawa, Janusz Rykała.