Witaj na oficjalnej stronie UKS Huragan Sosnowiec

Witaj na oficjalnej stronie UKS Huragan Sosnowiec


Zapraszamy
wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w zajęciach sportowych organizowanych
przez nasz klub. Właśnie trwa kolejny
sezon szkolenia dzieci i młodzieży
z zakresu tenisa stołowego i pływania.
Regularnie odbywają się zajęcia
z pływania korekcyjnego i tenisa ziemnego.
Atrakcyjna i różnorodna formuła turniejów,
meczy, zawodów i obozów sportowych
jak co roku dopinguje młodych sportowców
do wytężonej pracy. Zajęcia odbywają
się według ustalonego harmonogramu
tygodniowego i prowadzone są przez
instruktorów sportowych z dużym
doświadczeniem pedagogicznym.
Szczegółowych informacji dowiesz
się z zakładek naszych sekcji.